Loading...

Huishoudelijk reglement

 Toegang tot de Club:
Toegang tot de Club is voorbehouden aan de personen, wier kandidatuur werd aanvaard door de kiescommissie, een onafhankelijk orgaan waarvan de leden benoemd worden door de raad van beheer. De leden van gelieerde clubs kunnen evenzeer als lid toegang krijgen tot de Club op voorwaarde dat ze zich vooraf aanbieden en inschrijven op het secretariaat onder voorlegging van hun lidkaart van de gelieerde club.

 Toelating van nieuwe leden:
Een toelatingsaanvraag dient te worden gericht aan de afgevaardigde bestuurder van de Club via het daarvoor ontworpen formulier. De kiescommissie velt een oordeel, waarvoor ze geen verantwoording dient af te leggen.

 Lidkaart:
Jaarlijks, na betaling van hun bijdrage, wordt aan alle leden van de Club een lidkaart bezorgd.

 Secretariaat:

Het secretariaat is open voor inlichtingen en reservaties tussen 08.30u en 17.00u
Tel.: +32 2 374 65 25 – Fax : +32 2 374 06 15 – E-mail: cl@cl.be

 Openingsuren:
De Club is open tijdens de week en gesloten tijdens weekends en op feestdagen. Het restaurant is toegankelijk van maandag tot vrijdag tussen 12.00u en 15.00u; ‘s avonds en tijdens het weekend enkel na reservatie, voor minimum 25 personen. De bar is geopend tussen 11.30u en 15u00u.

De directie kan beslissen de Club te sluiten tijdens periodes, waarin de ledenbezoeken opmerkelijk lager liggen (brugdagen, vakantieperiodes).

 Besloten evenementen:
Leden hebben het recht om besloten evenementen te organiseren in de zalen van de Club, zelfs buiten de gebruikelijke openingsuren, volgens de beschikbaarheid van de zalen en de activiteitenkalender van de Club. Het grote restaurant (110 zitplaatsen) en « la Brasserie » kunnen enkel ‘s avonds of tijdens het weekend worden gereserveerd voor besloten evenementen. De overige 8 zalen zijn daarentegen wel ‘s middags beschikbaar voor besloten evenementen. Onder voorbehoud van een minimum aantal zitplaatsen zijn ‘s avonds alle zalen van het restaurant en de bar beschikbaar, na reservering.

Dansavonden zijn toegelaten in bepaalde zalen van de Club.

 

• Genodigden:
Op hun verantwoordelijk mogen de leden in het restaurant verzegeld zijn van gasten. De partners van leden worden gelijkgesteld aan genodigden. Op enkele vooraf aangekondigde uitzonderingen na zijn de activiteiten enkel toegankelijk voor leden.

• Gedragscode:
In de bar en in het restaurant is het gebruikelijk, dat er niet wordt opgestaan om een pas aangekomene te begroeten.

 Dress code:
Stadskledij of colbert is vereist. Een das is enkel verplicht tijdens de activiteiten ingericht door de Club. Een minder formele kledingsstijl is toegestaan tijdens het zomerseizoen, maar enkel op de buitenterrassen. Jeans, sportschoenen en/of slippers zijn strict verboden.

 Draagbare telefoons:
Het wordt sterk aangeraden deze achter te laten in de garderobe. De gemeenschappelijke ruimtes moeten een aangename en uitnodigende sfeer uitstralen. Leden die om een dringende reden hun draagbare telefoon moeten gebruiken, worden verzocht zich af te zonderen tijdens hun gesprek.

• Betaling:
De betaling van de jaarlijkse bijdrage wordt verwacht na ontvangst van de debetnota, die na elke periode aan de leden wordt gestuurd. De rekeningen van de bar, het restaurant, de parking en de activiteiten worden betaald voor het einde van de maand, waarin ze worden ontvangen.

 Het tijdschrift:
Het tijdschrift van de Club van Lotharingen wordt bezorgd aan alle leden in de taal van hun keuze (Nederlands of Frans) en informeert hen over de activiteiten en het reilen van de Club.

• Uitsluiting – Ontslag:
De raad van beheer kan op soevereine wijze, volgens zijn eigen inzicht en zonder verantwoording af te leggen over zijn beslissing, een lid uitsluiten en het hiervan op de hoogte stellen via een aangetekend schrijven. Er zal aan het uitgesloten lid een pro rata terugbetaling gebeuren van de reeds betaalde bijdrage. In geval een lid zelf beslist uit te treden, dan zal er door de Club geen pro rata terugbetaling gebeuren van de reeds betaalde bijdrage. 

 Reglement:
Het reglement kan op elk ogenblik worden gewijzigd door een eenvoudige beslissing door de raad van beheer. 


20.09.2017 | 18h00

Exposition

B/FAF - Brussels Fine Art Fair ...

22.09.2017 | 12h15

Déjeuner conférence

Jean-Pierre Clamadieu

26.09.2017 | 12h30

Déjeuner littéraire

Jean-Pol Poncelet

28.09.2017 | 12h30

Déjeuner rencontre

Pierre Gurdjian