Meer info

Uw beroepsactiviteit uitoefenen als natuurlijke persoon of via een vennootschap

Fiscale ontbijtsessies: tweede ronde!

We nemen dezelfde gezichten en beginnen opnieuw: Valérie-Anne de Brauwere, Sophie Vanhaelst en Mikaël Gossiaux nodigen u opnieuw uit voor een cyclus van drie ochtendconferenties. Rond een ontbijtbuffet nemen de drie advocaten-fiscalisten van de kabinetten Thales en Hirsch & Vanhaelst de volgende onderwerpen onder de loep aan de hand van praktische cases:

Uw beroepsactiviteit uitoefenen als natuurlijke persoon of via een vennootschap?

op Woensdag 17 oktober om 7u45: Valérie-Anne de Brauwere

De vennootschapsbelasting is aanzienlijk gedaald, maar met negatieve compensaties voor de vennootschappen. Wat voor voordelen zijn er verbonden aan het uitoefenen van uw beroepsactiviteit in eigen naam of via een vennootschap?

We bekijken samen onder welke voorwaarden consultants, zelfstandigen en vrije beroepen er belang bij hebben om hun beroep via een vennootschap uit te oefenen.

Ontbijtontmoeting

25,00€ Inclusief BTW Leden   25,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden

Share this Post: