Meer info

Cardinal J. De Kesel

De Kerk en het christelijk geloof in een seculiere samenleving

Aartsbisschop van Mechelen - Brussel

Onze huidige samenleving maakt diepgaande wijzigingen door. Vroeger leefden we in een vrij homogene christelijke cultuur, maar vandaag is onze maatschappij sterk verwereldlijkt. Tegelijk is de samenleving geleidelijk multicultureel geworden en groepeert ze meerdere religies.
Wat voor plaats kan religie innemen in deze evoluerende context?
Heeft de Kerk ook een maatschappelijke betekenis?
Wat voor verhouding is er tussen Kerk en Staat?
Over deze vragen zal de Kardinaal ons tot nadenken stemmen.

Ontmoetingslunch

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden   44,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde Juniors

Share this Post: