Meer info

Marie Evrard - BTCE

Partner Fieldfisher (Belgium) LLP

Wetsontwerp voor de herziening van het vennootschapsrecht: welke veranderingen voor het statuut van beheerders en het bestuur?

Als advocate aan de Brusselse balie deed Marie Evrard een bijzondere ervaring op inzake fusies, overnames en alle activiteiten in verband met het vennootschapsrecht.
Tijdens deze presentatie zal ze ons meer vertellen over de concrete impact van eerder genoemde hervorming, meer bepaald wat het statuut van de beheerders betreft. Ze zal het hebben over de samenstelling van de raad en de herroepingsregels, maar ook over diens werking.

In samenwerking met BCTE.

Ontmoetingslunch

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden

Share this Post: