Meer info

Bernard Gilliot

Voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen

Het VBO, een werkgeversorganisatie met een duidelijke missie!

Als werkgeversorganisatie die de belangen van 50.000 bedrijven verdedigt, is het VBO vandaag meer dan gewoon een sociale partner.
Om onze slagkracht in een snel veranderde economische context te versterken, concentreert de organisatie zich op thema’s die onze bedrijven bezighouden: de verlamde mobiliteit, de energiekwestie, de aangepaste vennootschapsbelasting, internationaal ondernemerschap en sociaal overleg. In dat overleg wil het verbond een nieuwe dynamiek uitwerken die rekening houdt met de grote uitdagingen van onze maatschappij.


BIOGRAFIE EXPRESS
1980: Tractebel Engineering (Brussel), ingenieur en projectleider
1997: Tractebel Engineering Thailand, chief executive officer PRO-EN Ltd
2003: Tractebel Engineering, executive vice-president en voorzitter van Tractebel Development Engineering
2005: Technum-Tractebel, managing director
2012: Tractebel Engineering, executive vice-president
2016: Tractebel Engineering (ENGIE), chief officer
2017: Verbond der belgische Ondernemingen (VBO), voorzitter


Bernard Gilliot zal worden ingeleid door BERNARD DELVAUX

Als burgerlijk ingenieur begon Bernard Delvaux zijn carrière bij de Tôleries Delloye Mathieu, een onderdeel van de groep Cockerill. Daarna stapte hij over naar het kabinet McKinsey, waar hij een beurs voor een MBA kreeg aan het Insead (Parijs). Vervolgens begon hij aan de zijde van John Goossens bij Belgacom en daarna bij Bpost.
In 2008 werd hij benoemd tot afgevaardigd bestuurder van de Sonaca. In 2013 werd hij verkozen tot manager van het jaar. Hij is een fervent verdediger van de Waalse herindustrialisering.

Lunchconferentie

55,00€ Inclusief BTW Leden   145,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden

Share this Post: