Aangesloten Clubs

Aangesloten Clubs

Via de aangesloten clubs kunnen onze leden in Europa en in de rest van de wereld rekenen op uitstekende onthaalstructuren. De Club van Lotharingen heeft meer dan 100 wederkerigheidsakkoorden afgesloten met al deze clubs, zodat onze leden ter plaatse in de beste omstandigheden ontvangen kunnen worden en toegang hebben tot de bezochte clubinfrastructuur. Het volstaat om een introductiekaart te tonen. Die wordt op verzoek uitgereikt door ons secretariaat. cl@cl.be..